MCBRD nr 1 w Elblągu

 

7 października w Szkole Podstawowej nr 4 uroczyście otwarto pierwsze w Elblągu Miejskie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To efekt współpracy Miasta z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu, w najbliższych dwóch latach planuje się otwarcie kolejnych czterech takich centrów.

W uroczystym otwarciu Miejskiego Centrum BRD udział wzięli, oprócz dyrekcji, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, m.in. wiceprezydent Elbląga Artur Zieliński, naczelnik Wydziału Edukacji Anna Korzeniowska oraz zastępca dyrektora WORD Zbigniew Lichuszewski.

W imieniu uczniów, rodziców i nauczycieli serdecznie dziękuję Prezydentowi Miasta Elbląga i dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu za docenienie podejmowanych przez szkołę działań i wytypowanie do stworzenia w niej pierwszego Miejskiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, miejsca, w którym nasi uczniowie będą mogli nabywać wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – powiedziała podczas otwarcia dyrektor SP 4, Jadwiga Sienkiewicz. – Dzisiejsza uroczystość jest ukoronowaniem kilkuletnich działań całej społeczności szkolnej w podnoszeniu świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szkoła Podstawowa nr 4 została wskazana do pełnienia roli Miejskiego Centrum BRD z racji dużego doświadczenia w zakresie upowszechniania tematyki BRD wśród uczniów. Od 2004 roku we współpracy z elbląskim WORD realizowany jest w tej placówce przez Małgorzatę Stanecką program „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”, nagrodzony w konkursie „Orlen Bezpieczne Drogi”.

Symbolicznego otwarcia pierwszego Miejskiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dokonali wiceprezydent miasta Artur Zieliński i zastępca dyrektora WORD Zbigniew Lichuszewski.

3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg


 

Otwarcie Miasteczka Rowerowego

M. Stanecka

Otwarcie Miasteczka RowerowegoW samo południe 21.09.2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Miasteczka Rowerowego wraz z organizacją ruchu na terenie Parku im. Gen. Bolesława Nieczuja - Ostrowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu. Na uroczystość przybyli Radni Rady Miejskiej w Elblągu, Dyrektor Departamentu Inwestycji UM, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Przedstawiciel Komendanta Miejskiej Policji w Elblągu, Komendant Straży Miejskiej w Elblągu, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, uczniowie elbląskich szkół podstawowych wraz z nauczycielami i opiekunami.

Czytaj więcej...

Karta rowerowa - dodatkowy termin

M. Stanecka

rowerUprzejmie informuję, że 19.06.2023 r. o godz. 7:30 w sali 304, odbędzie się egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Każdy uczeń, który zdał egzamin teoretyczny i posiada „Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową”, będzie mógł przystąpić do egzaminu praktycznego. Egzamin, odbędzie się 20.06.2023 r. w godz. 10:45 - 11:30 na boisku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elblągu.

Czytaj więcej...

Wyniki egzaminu na kartę rowerową

M. Stanecka

karta rowerowaW Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu, na przełomie maja i czerwca 2023 r. został przeprowadzony egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Celem egzaminu było sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej znajomości przepisów ruchu drogowego. Egzamin był formą realizacji zagadnień zawartych w programach:

 - Miejskiego Centrum BRD Nr 1,

- „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”.

Czytaj więcej...

„Jestem widoczny - jestem bezpieczny na drodze”

M. Stanecka

konkurs brd jestem widocznyJesień, to pora roku podczas, której elementy odblaskowe mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pieszych na drodze. Wiedzą o tym najlepiej laureaci XVII edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno - Literackiego „Jestem widoczny - jestem bezpieczny na drodze”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Konkurs był formą realizacji zagadnień zawartych w programie Miejskiego Centrum BRD Nr 1 w Elblągu oraz opracowanym i wdrażanym w Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu autorskim programie Małgorzaty Staneckiej promującym zagadnienia bezpieczeństwa ucznia w ruchu drogowym, w szkole i w domu „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”, a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu.

Czytaj więcej...