Żyj, ucz się i baw bezpiecznie

 

zyj ucz sie baw logoW Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu od 2004r. realizowany jest program „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie” autorstwa nauczyciela Małgorzaty Staneckiej, który promuje zagadnienia bezpieczeństwa ucznia w ruchu drogowym, w szkole i w domu.

Założeniem programu jest wzbogacanie wiedzy i doświadczeń dzieci poprzez wyposażenie ich w nawyki niezbędne do bezpiecznego przebywania w szkole i poza nią.

Dla potrzeb programu sprecyzowano niezbędne cele. Do zasadniczych zaliczyć należy:

 • znajomość zasad prawidłowego poruszania się po drogach - jako pieszy, pasażer i kierujący;
 • uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw i w czasie podróży;
 • umiejętność bezpiecznego i kulturalnego zachowywania się na drogach, przystankach w środkach komunikacji publicznej i w samochodach osobowych;
 • przewidywanie skutków nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego.

W ramach programu „Żyj, ucz się i baw się bezpiecznie” przeprowadza się cykliczne spotkania, pogadanki i konkursy przez m.in.:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, nt.:

 • Międzyszkolny konkurs plastyczno – literacki  nt.: „Jestem bezpieczny na drodze”.
 • Konkurs plastyczny nt.: „Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych”.
 • „Jestem rozsądnym użytkownikiem drogi”.
 • „Cechy uczestników ruchu drogowego”.
 • „Niewłaściwe zachowanie pieszych przyczyną wypadków drogowych”.
 • Egzamin na kartę rowerową.

Komendę Miejskiej Policji w Elblągu nt.:

 • „Zasady poruszania się pieszych po drogach”.
 • „Niewłaściwe zachowanie pieszych przyczyną wypadków drogowych”.
 • „Odblaskowe pierwszaki”.
 • „Czy pies musi gryźć” – zachowanie się uczniów w drodze do szkoły i z powrotem podczas spotkania z agresywnym psem (nauka pozycji na żółwia)”.

Komendę Straży Miejskiej w Elblągu, nt.:

 • „Zasady poruszania się pieszych w ruchu miejskim”.
 • „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i z powrotem”.

Komendę Straży Pożarnej w Elblągu, nt.:

 • „Zasady prowadzenia ewakuacji w obiekcie”.
 • Zasady zachowania się na wypadek powstania pożaru”.

Szkołę Policealną – Wydział Ratownika Medycznego, nt.:

 • „Udzielanie pierwszej pomocy przy skaleczeniach i zadrapaniach”.
 • „Organizacja pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu, nt.:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w ramach programów: „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie” i „ABC reanimacji”.

W 2006 r. i 2007 r. Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała od Wiceprezesa ZNP dyplom za aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu w społecznej kampanii edukacyjnej „Bezpieczne dzieci na polskich drogach” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendanta Głównego Policji.

W 2008 r. program zdobył nagrodę specjalną „Złotą Tarczę Bezpieczeństwa” w kategorii szkół w Konkursie Inicjatyw Bezpieczne Drogi oraz nagrodę 25 000 zł, którą w całości przeznaczyliśmy na zorganizowanie profesjonalnego gabinetu zajęć komunikacyjnych wyposażonego w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

W 2012 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim konkursie dla publicznych szkół podstawowych z zakresu bezpieczeństwa na drogach towarzyszący programowi „Bezpieczna jazda - moje pierwsze prawo jazdy” – edycja VI/2012. Wizytówka szkoły została uznana przez Jury konkursowe za jedną z najciekawszych. Jako Nagrodę otrzymaliśmy zestaw 18 plansz edukacyjnych, obowiązujących wzorów znaków i sygnałów drogowych przewidzianych ustawą „Prawo o ruchu drogowym” i właściwymi rozporządzeniami.

strona_glowna001.JPG strona_glowna002.JPG strona_glowna003.JPG strona_glowna004.JPG strona_glowna005.JPG strona_glowna007.JPG strona_glowna008.JPG


 

Egzamin na kartę rowerową

Admin

Egzamin na kartę rowerowąNa przełomie maja i czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu został przeprowadzony egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Celem egzaminu było sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej znajomości przepisów ruchu drogowego. Egzamin był formą realizacji zagadnień zawartych w programach:

- Miejskiego Centrum BRD Nr 1,

- „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”.

Czytaj więcej...

„Jestem widoczny - jestem bezpieczny na drodze”

Admin

konkurs Jestem widoczny bezpieczny na drodzeJesień, to pora roku podczas, której elementy odblaskowe mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pieszych na drodze. Wiedzą o tym najlepiej laureaci XVIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno - Literackiego „Jestem widoczny - jestem bezpieczny na drodze”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czytaj więcej...

Wyniki egzaminu na kartę rowerową

M. Stanecka

karta rowerowaW Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu, na przełomie maja i czerwca 2023 r. został przeprowadzony egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Celem egzaminu było sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej znajomości przepisów ruchu drogowego. Egzamin był formą realizacji zagadnień zawartych w programach:

 - Miejskiego Centrum BRD Nr 1,

- „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”.

Czytaj więcej...

„Jestem widoczny - jestem bezpieczny na drodze”

Admin

konkurs brd jestem widocznyJesień, to pora roku podczas, której elementy odblaskowe mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pieszych na drodze. Wiedzą o tym najlepiej laureaci XVII edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno - Literackiego „Jestem widoczny - jestem bezpieczny na drodze”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Konkurs był formą realizacji zagadnień zawartych w programie Miejskiego Centrum BRD Nr 1 w Elblągu oraz opracowanym i wdrażanym w Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu autorskim programie Małgorzaty Staneckiej promującym zagadnienia bezpieczeństwa ucznia w ruchu drogowym, w szkole i w domu „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”, a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu.

Czytaj więcej...