Świetlica

 

W świetlicy szkolnej nigdy nie jest nudno. Dzieci spędzają czas wolny przy grach i zabawach stolikowych lub aktywnie na sportowo. Nie brakuje tu też ciekawych zajęć tematycznych lub kulinarnych.

 

Świetlica.jpg Świetlica_10.jpg Świetlica_11.jpg Świetlica_12.jpg Świetlica_13.jpg Świetlica_14.jpg Świetlica_15.jpg Świetlica_2.jpg Świetlica_3.jpg Świetlica_4.jpg Świetlica_5.jpg Świetlica_6.jpg Świetlica_7.jpg Świetlica_8.jpg Świetlica_9.jpg


godziny pracy: 6.30 -17.00

Kierownik: Małgorzata Stanecka

Wychowawcy: Aneta Szymaniec, Iwetta Terebus, Joanna Karwowska, Marcin Karwacki, Karolina Ogórek, Barbara Stefańska

ŚWIETLICA - film


Wyprawka ucznia świetlicy szkolnej


Kodeks Świetlicy Przyjaznej Dzieciom i Rodzicom

  1. Rodzice z ufnością oddają nam swój największy skarb. My - dyrekcja, nauczyciele i cały personel szkoły – wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.
  2. Staramy się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówką, jak organizować pracę świetlicy. Zadowolenie dzieci i rodziców jest miarą naszej pracy.
  3. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci – uważnie słuchamy informacji rodziców o potrzebach ich dzieci.
  4. Staramy się stworzyć warunki, które najlepiej sprzyjają rozwojowi naszych uczniów.
  5. W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy naszych uczniów. Rzetelnie i obiektywnie informujemy rodziców o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać.
  6. Jesteśmy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy, jak rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki swych dzieci.
  7. Widzimy wiele miejsca dla współpracy z rodzicami naszych uczniów.
  8. Rodzice mają prawo wypowiadania się na temat spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców są dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.
  9. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu dzieci. 

J. Słomczyńska w oparciu o Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom Ireny Dzierzgowskiej


 

Pasowanie na Świetliczaka

swietlica obDziś w świetlicy odbyło się Pasowanie na Świetliczaka. Uczniowie klas 1 uroczyście zostali przyjęci do świetlicowej gromady. Dziękujemy rodzicom, którzy przyjęli nasze zaproszenie.  

Czytaj więcej...

Świetlicowe informacje

swietlica obW szkole dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, działa świetlica szkolna. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Czytaj więcej...

„rePETujemy” - działania

repetujemy podsW związku z realizowanym projektem ,,REPETUJEMY” świetlica wykonuje zadania.

Pierwszym z nich było przygotowanie plakatu na temat ,,O przyrodę dbamy, bardzo ją kochamy”.

Kolejnym wyzwaniem było wykonanie pracy plastycznej na temat ,,Ekologiczne zakupy”.

Następnie musieliśmy przygotować komiks na temat właściwego przechowywania żywności.

Czytaj więcej...

„rePETujemy”

repetujemyŚwietlicowa drużyna SP4 jako jedna z 20 z całej Polski zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Programu Edukacji Ekologicznej ,,REPETUJEMY”. W trakcie roku szkolnego, w ramach programu będziemy rywalizować realizując poszczególne zadania. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Trzymajcie za nas kciuki!

Program edukacji ekologicznej „rePETujemy” kierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i skupia się na pogłębieniu ich świadomości wokół problemu odpadów oraz ich wpływu na środowisko – nieumiejętne i niewłaściwe gospodarowanie nimi przyczynia się do zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Ma także bezpośredni negatywny wpływ na liczne ekosystemy i gatunki.

Czytaj więcej...

Laureaci świetlicowego konkursu

konkurs miś   bohater książkowyJest nam niezmiernie miło poinformować, że świetlicowy konkurs plastyczny „Miś - bohater książkowy” dla dzieci z zaprzyjaźnionych z naszą szkołą elbląskich przedszkoli został rozstrzygnięty.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Czytaj więcej...

Przedszkolaki w świetlicy

przedszkolaki z 26 w swietlicy 04 października naszą świetlicę odwiedziły „Jeżyki" z Przedszkola nr 26 w Elblągu. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach ruchowych przygotowanych przez p. Pawła.

Czytaj więcej...