Szkolna Rada Rodziców

Rok szkolny 2021/22

Przewodniczący: Fabian Samojłowicz 

Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Brygoła

Skarbnik: Kamila Wasilewska

 

Nowy numer konta Rady Rodziców

SKO Konto dla Rady Rodziców

PKO Bank Polski 53 1020 1752 0000 0102 0258 3912