Edukacja regionalna

 

Tematyka edukacji regionalnej realizowana jest w szkole od wielu lat, głównie na lekcjach historii, lekcjach języka polskiego, przyrody, na godzinach wychowawczych, na zajęciach świetlicowych i lekcjach bibliotecznych, na kole historycznym. Klasy I –III również w swoim programie mają treści regionalne i konkursy o Elblągu.

Program Edukacji Regionalnej - „Elbląg – moja mała Ojczyzna”

W roku 2006 na potrzeby koła historycznego i lekcji historii opracowany został autorski Program Edukacji Regionalnej - „Elbląg – moja mała Ojczyzna” i realizowany jest do dziś.

Celem prowadzonych zajęć jest zainteresowanie uczniów Małą Ojczyzną - jej ciekawą historią, wyjątkową przyrodą, wielokulturowością i zabytkami, dzisiejszymi  osiągnięciami miasta.

Zajęcia przybierają różne formy: udział w miejskich konkursach o Elblągu, organizacja konkursów szkolnych – wiedzy i plastycznych, wycieczki i rajdy po okolicy, wizyty w muzeum, Galerii EL,  w kościołach, zwiedzanie wyjątkowych miejsc i wystaw, udział w koncertach uczniów Szkoły Muzycznej, poznawanie pracy radnych i zwiedzanie Urzędu Miasta. A to wszystko po to, aby uczniowie jak najwięcej wiedzieli o swoim mieście i regionie i aby w przyszłości młodzi obywatele – absolwenci SP 4 nie tylko obserwowali wydarzenia w Elblągu, ale także byli twórcami jego historii.

Elżbieta Frąckiewicz-Schibowska


 

Poczet Sztandarowy na miejskich uroczystościach

poczet szkoły SP417 września 1939 r. to data napaści ZSRR na Polskę. Na początku II wojny, po agresji Hitlera, nastąpił atak sąsiada ze wschodu. Polska nie była w stanie walczyć z dwoma wrogami. Jak co roku Poczet Sztandarowy naszej szkoły, teraz w nowym składzie: Martyna Derdowska, Kornelia Roman i Oliwier Świecki, uczestniczył w miejskich uroczystościach pod Krzyżem Katyńskim. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich, biskup elbląski i wojsko.

Czytaj więcej...

Poster „Każda szkoła ma swoją historię” - z tytułem laureata!

poster laureaciW październiku elbląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ogłosił wojewódzki konkurs na najlepszy poster (plakat) pt. „Każda szkoła ma swoją historię”. W konkursie udział wzięły szkoły z: Ostródy, Braniewa, Płoskini, Nowego Miasta Lubawskiego, Morąga, Elbląga, Pogrodzia i inne.

Czytaj więcej...

Otrzymaliśmy wojewódzki Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

dyplom szkoła dziedzic10 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  wręczono certyfikaty 86 placówkom spośród 252 ubiegających się. Wyróżnienie to jest wynikiem starań wielu uczniów i nauczycieli nie tylko w ostatnim roku ale także w poprzednich.

Czytaj więcej...

Wręczenie nagród w międzyszkolnym konkursie „Magiczne miejsca mojej Małej Ojczyzny”

konkurs magiczne miejsceW tym roku po raz trzeci byliśmy organizatorami międzyszkolnego konkursu o tematyce regionalnej „Magiczne miejsca mojej Małej Ojczyzny”. 12.04 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród ufundowanych przez Radę Miasta. Zwycięzcy w kategorii plastycznej i literackiej ze szkół: 8, 9 i 12 otrzymali nagrody z rąk Pana Marka Pruszaka Przewodniczącego Rady Miasta i Pani Dyrektor Hanny Szuszkiewicz.

Czytaj więcej...

III miejsce w wojewódzkim konkursie „Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo”

konkurs pamiec o katyniu16 marca 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się II etap wojewódzkiego konkursu „Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo”, organizowanego przez wojewodę, IPN, kuratora, Stowarzyszenie Rodziny Katyńskie i Gimnazjum nr 14 w Olsztynie. Aby dostać się do tego etapu należało wykonać prezentację multimedialną o zbrodni katyńskiej i wybranym przez szkołę bohaterze oraz udokumentować działania szkoły w podtrzymywaniu pamięci ofiar NKWD.

Czytaj więcej...