Grono pedagogiczne

Dyrektor - Katarzyna Wyżlic
Wicedyrektor - Bożena Mizerska

Edukacja wczesnoszkolna

 • Bulkowska Kamila
 • Bzdok Agnieszka
 • Fluderska Anna
 • Grabowska Agnieszka
 • Jurasińska Aleksandra
 • Jurkiewicz Magdalena
 • Słomczyńska Justyna

Język polski

 • Baranowska Sylwia
 • Iwanowska-Zych Dorota
 • Kosztowna Katarzyna
 • Łomnicka Ewelina
 • Wyżlic Kataryna

Język angielski

 • Parzych Paulina
 • Wojciul Sylwia
 • Zając Piotr

Język niemiecki

 • Gilbas Anna

Historia

 • Frąckiewicz-Schibowska Elżbieta

WOS

 • Wojciul Sylwia

Matematyka

 • Borkowska Ewa
 • Borzymowska Joanna
 • Krause Ewelina
 • Mizerska Bożena

Przyroda, Biologia

 • Barcikowska-Bielska Ewa
 • Pruszak Marek

Geografia

 • Borzymowska Joanna

Fizyka

 • Baranowska Sylwia

Chemia

 • Ogórek Karolina

Edukacja Informatyczna, Informatyka

 • Barcikowska -Bielska Ewa
 • Dorożko Iwona
 • Mizerski Marek

Wychowanie fizyczne

 • Diffenbach Dawid
 • Karwacki Marcin
 • Mizerski Marek
 • Szczęsna Katarzyna

Gimnastyka korekcyjna

 • Szczęsna Katarzyna
 • Karwacki Marcin
 • Diffenbach Dawid

Plastyka

 • Stefańska Barbara
 • Świerżewska Izabela

Muzyka

 • Stefańska Barbara
 • Świerżewska Izabela

Technika

 • Stefańska Barbara

Religia

 • Milewska Sylwia
 • Ostrasz Anna
 • ks. Adam Gapys

Doradztwo zawodowe

 • Gilbas Anna

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Ogórek Karolina

Świetlica

 • Stanecka Małgorzata - kierownik
 • Karwowska Joanna
 • Karwacki Marcin
 • Ogórek Karolina
 • Szymaniec Aneta
 • Stefańska Barbara
 • Terebus Iwetta

Pedagog

 • Paulina Pudłowska - Różycka

Psycholog

 • Katarzyna Kosińska

Rewalidacja

 • Karwowska Joanna

Zajęcia krytycznymi narzędziami TOC

 • Jurkiewicz Magdalena

Bibliotekarz

 • Łojewska Walentyna