Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PDF logo2Regulamin ZFŚS

 


 PDF logo2Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego - wypoczynek letni

 


PDF logo2Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi finansowej z ZFŚS dla pracownika, emeryta, rencisty

 


 PDF logo2Wniosek o dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

 


 PDF logo2Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego - pomoc finansowa

 


 PDF logo2Oświadczenie pracownika o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej

 


 PDF logo2Podanie  o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe