OK zeszyt

E. Łomnicka

OK zeszyt to prowadzony przez ucznia zeszyt zawierający jego prace i informacje nauczyciela:

 • cele poszczególnych lekcji, 
 • kryteria sukcesu do lekcji, 
 • refleksje uczniowskie, 
 • mapy myślowe związane z tematem,
 • prace ucznia,
 • prace domowe wykonane przez ucznia,
 • komentarze nauczyciela do prac ucznia, 
 • oceny koleżeńskie uczniów,
 • samooceny prac uczniowskich,
 • oraz odpowiedzi uczniów na pytania kluczowe.

ok zeszyt cel

Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu się, zaś praca z OK zeszytem jest sposobem na poznanie, doświadczanie i wybranie przez nauczyciela narzędzi oceniania kształtującego i dopasowanie ich do potrzeb nauczanego przedmiotu; to udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp, umożliwianie im, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności, wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

ok zeszyt 2

Korzyści prowadzenia OK zeszytu:

 • pomoc w uczeniu się,
 • uwidocznienie postępów w nauce,
 • zapisywanie własnej refleksji,
 • ułatwienie w przygotowaniu się do sprawdzianu,
 • miejsce na znalezienie informacji („wiem, że znajdę w nim zawsze odpowiedź na moje pytania”),
 • lekcje są bardziej ciekawe (uczniowie lepiej pamiętają treść lekcji i stosowane metody),
 • pomoc przy powtórkach i przygotowaniu się do sprawdzianów („Wiem nad czym mam pracować, dzięki refleksjom mogę ocenić, co już potrafię, a nad czym mam jeszcze pracować”),
 • szybkość wyszukiwania potrzebnych informacji,
 • możliwość nadrabiania lekcji w razie nieobecności,
 • jest łatwiej.

W naszej szkole projekt OK zeszyt realizują uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas starszych.

O tym, jak uczniowie pracują z OK zeszytem dowiedzieć się można, klikając w podany link:

https://sus.ceo.org.pl/zeszyt-ok

OK zeszyt - zobacz.


125199489_380289160073892_6581345059420502912_n.jpg 131929863_863911097752873_1027894969031060255_n.jpg 132024189_1000955543719287_3857782619310358006_n.jpg 132258899_3699390006819627_2847893939036621974_n.jpg 20210128_081848.jpg 20210128_081926.jpg 4.jpg 73523481_2168862830074433_2696044112359981056_n.jpg IMG_20210121_145822.jpg IMG_20210121_145839.jpg IMG_20210121_154227.jpg IMG_20210122_155752.jpg ok zeszyt zdjęcia_1.jpg ok zeszyt zdjęcia_10.jpg ok zeszyt zdjęcia_11.jpg ok zeszyt zdjęcia_12.jpg ok zeszyt zdjęcia_13.jpg ok zeszyt zdjęcia_14.jpg ok zeszyt zdjęcia_15.JPG ok zeszyt zdjęcia_16.jpg ok zeszyt zdjęcia_17.jpg ok zeszyt zdjęcia_18.jpg ok zeszyt zdjęcia_19.jpg ok zeszyt zdjęcia_2.jpg ok zeszyt zdjęcia_3.jpg ok zeszyt zdjęcia_4.jpg ok zeszyt zdjęcia_5.jpg ok zeszyt zdjęcia_6.jpg ok zeszyt zdjęcia_7.jpg ok zeszyt zdjęcia_8.jpg ok zeszyt zdjęcia_9.jpg received_167707154826208.jpg received_341450630245360.jpg received_768741030399701.jpg