Edukacja regionalna

 

Tematyka edukacji regionalnej realizowana jest w szkole od wielu lat, głównie na lekcjach historii, lekcjach języka polskiego, przyrody, na godzinach wychowawczych, na zajęciach świetlicowych i lekcjach bibliotecznych, na kole historycznym. Klasy I –III również w swoim programie mają treści regionalne i konkursy o Elblągu.

Program Edukacji Regionalnej - „Elbląg – moja mała Ojczyzna”

W roku 2006 na potrzeby koła historycznego i lekcji historii opracowany został autorski Program Edukacji Regionalnej - „Elbląg – moja mała Ojczyzna” i realizowany jest do dziś.

Celem prowadzonych zajęć jest zainteresowanie uczniów Małą Ojczyzną - jej ciekawą historią, wyjątkową przyrodą, wielokulturowością i zabytkami, dzisiejszymi  osiągnięciami miasta.

Zajęcia przybierają różne formy: udział w miejskich konkursach o Elblągu, organizacja konkursów szkolnych – wiedzy i plastycznych, wycieczki i rajdy po okolicy, wizyty w muzeum, Galerii EL,  w kościołach, zwiedzanie wyjątkowych miejsc i wystaw, udział w koncertach uczniów Szkoły Muzycznej, poznawanie pracy radnych i zwiedzanie Urzędu Miasta. A to wszystko po to, aby uczniowie jak najwięcej wiedzieli o swoim mieście i regionie i aby w przyszłości młodzi obywatele – absolwenci SP 4 nie tylko obserwowali wydarzenia w Elblągu, ale także byli twórcami jego historii.

Elżbieta Frąckiewicz-Schibowska


 

Wycieczka do Torunia - w nagrodę

wycieczka torun27.10.2016 r. cztery uczennice kl. VI a wraz z opiekunem pojechały na wycieczkę do Torunia. Wyjazd był nagrodą w konkursie na najlepszy projekt o II pokoju toruńskiego i stosunkach polsko - krzyżackich. Wycieczkę dla nagrodzonych szkół ufundował główny sponsor - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. W Toruniu wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy: Ratusz, Dwór Artusa, mury obronne, ruiny zamku krzyżackiego, Krzywą Wieżę, Dom Kopernika, kościół św. Janów.

Czytaj więcej...

Nasz projekt z „Krzyżaków” nagrodzony - zajęliśmy I miejsce

projekt krzyzacyZ okazji 550 rocznicy podpisania II pokoju toruńskiego i włączenia Elbląga do Polski (1466 r.), elbląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ogłosił konkurs na najlepszy projekt edukacyjny dotyczący stosunków polsko - krzyżackich. W konkursie udział wzięło 18 szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z powiatów: elbląskiego, braniewskiego, bartoszyckiego, działdowskiego.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozdanie nagród w konkursie międzyszkolnym

konkurs nagrody8 kwietnia odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla uczniów ze zwycięskich szkół: SP 8, 12, 14, 25 i Zespołu Szkół Pijarskich, którzy uczestniczyli w organizowanych przez nas konkursach literackim i plastycznym pt. „Magiczne miejsca mojej Małej Ojczyzny”. Nagrody ufundowane przez Radę Miasta i Radę Rodziców wręczyła Pani dyrektor Hanna Szuszkiewicz.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Warszawy

wycieczka warszawaNagrodą za tytuł laureata w konkursie na najlepszy projekt pt.: „Moja mała ojczyzna - jej skarby przeszłości, teraźniejszość i przyszłość”, był wyjazd do Warszawy w dniu 11 czerwca 2015 r. Zwiedziliśmy tam: nowoczesne Muzeum Żydów Polskich, Zamek Królewski, Stare Miasto, kościół św. Anny.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu

konkurs magiczne miejsce roz17.04.2015 r. odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu „Magiczne miejsca mojej Małej Ojczyzny” organizowanego przez naszą szkołę. Na uroczyste rozdanie nagród sponsorowanych przez Radę Miasta i Radę Rodziców SP 4, zaprosiliśmy autorów nagrodzonych i wyróżnionych w trzech kategoriach prac: literackiej, plastycznej i fotograficznej.

Czytaj więcej...