Egzamin na kartę rowerową

M. Stanecka

Egzamin na kartę rowerowąNa przełomie maja i czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu został przeprowadzony egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Celem egzaminu było sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej znajomości przepisów ruchu drogowego. Egzamin był formą realizacji zagadnień zawartych w programach:

- Miejskiego Centrum BRD Nr 1,

- „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”.

W egzaminie teoretycznym wzięło udział 56 uczniów klas IV – VIII, których wiedzę sprawdzono w formie testu. Zdało 43 uczniów.

Natomiast umiejętności praktyczne zostały sprawdzone podczas jazdy na terenie Miasteczka Rowerowego wraz z organizacją ruchu (Park im. Gen. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego) przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu 14 czerwca 2024 r.  W egzaminie wzięło udział 33  uczniów klas IV – VIII,  zdało 25 uczniów.

Organizatorem egzaminu byli:

  • Małgorzata Stanecka - Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu.
  • Adam Borowiecki - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu.
  • asp. szt. Agnieszka Kudosz - Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Koordynator MC BRD Nr 1

Małgorzata Stanecka

Egzamin na kartę rowerową_1.jpg Egzamin na kartę rowerową_10.jpg Egzamin na kartę rowerową_11.jpg Egzamin na kartę rowerową_12.jpg Egzamin na kartę rowerową_13.jpg Egzamin na kartę rowerową_14.jpg Egzamin na kartę rowerową_15.jpg Egzamin na kartę rowerową_16.jpg Egzamin na kartę rowerową_17.jpg Egzamin na kartę rowerową_18.jpg Egzamin na kartę rowerową_19.jpg Egzamin na kartę rowerową_2.jpg Egzamin na kartę rowerową_20.jpg Egzamin na kartę rowerową_3.jpg Egzamin na kartę rowerową_4.jpg Egzamin na kartę rowerową_5.jpg Egzamin na kartę rowerową_6.jpg Egzamin na kartę rowerową_7.jpg Egzamin na kartę rowerową_8.jpg Egzamin na kartę rowerową_9.jpg