Półkolonie z Czwóreczką

M. Stanecka

polkolonie 2022

W naszej szkole w okresie wakacji zostanie zorganizowana półkolonia w terminie od 08.08.2022 r. - 19.08.2022 r. Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 7:00 do 16:00. Posiłki zostały zaplanowane w dwóch turach w zależności od grupy, do której dziecko będzie zapisane, tzn. śniadania o godz. 8:00 i 8:30, natomiast obiady o godz. 13:30 i 14:00. Obowiązuje obuwie zmienne z jasną podeszwą. O godzinie odbioru dziecka decydują rodzice. 

PROGRAM

1. Poniedziałek - 08.08.2022 r.

Grupa: I, II, III:

- Spotkanie z przedstawicielem Policji i WORD.

- Wyjście do Parku Dolinka.

- Zajęcia socjoterapeutyczne. Eliminowanie zachowań agresywnych.

Grupa: IV, V, VI:

- Spotkanie z przedstawicielem Policji i WORD.

- Wyjście do Parku Dolinka.

- Zajęcia socjoterapeutyczne. Eliminowanie zachowań agresywnych.

2. Wtorek - 09.08.2022 r.

Grupa: I, II, III:

- Ziołowy Dzbanek

- Zajęcia profilaktyczne. Poszerzenie wiedzy o szkodliwości alkoholu i zażywania narkotyków, ich negatywnego wpływu na organizm człowieka.

Grupa: IV, V, VI:

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

- Zajęcia profilaktyczne. Poszerzenie wiedzy o szkodliwości alkoholu i zażywania narkotyków, ich negatywnego wpływu na organizm człowieka.

3. Środa - 10.08.2022 r.

Grupa: I, II, III:

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

- Zajęcia socjoterapeutyczne. Wyrabianie postaw asertywnych.

Grupa: IV, V, VI:

- Ziołowy Dzbanek.

- Zajęcia socjoterapeutyczne. Wyrabianie postaw asertywnych.

4. Czwartek - 11.08.2022 r.

Grupa: I, II, III:

- Park Piekarczyka.

- Laserowy Paintball.

- Zajęcia profilaktyczne. Przeciwdziałanie i redukowanie przemocy.

Grupa: IV, V, VI:

- Park Piekarczyka.

- Laserowy Paintball.

- Zajęcia profilaktyczne. Przeciwdziałanie i redukowanie przemocy.

5. Piątek - 12.08.2022 r.

Grupa: I, II, III:

- Basen.

- Zajęcia socjoterapeutyczne. Wypracowanie norm akceptowanych przez środowisko (dom, szkoła).

Grupa: IV, V, VI:

- Basen.

- Zajęcia socjoterapeutyczne. Wypracowanie norm akceptowanych przez środowisko (dom, szkoła).

6. Wtorek - 16.08.2022 r.

Grupa: I, II, III:

- Aniołowo.

- Zajęcia profilaktyczne. Wyrabianie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Grupa: IV, V, VI:

- Sierpin.

- Survival.

- Zajęcia profilaktyczne. Wyrabianie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

7. Środa - 17.08.2022 r.

Grupa: I, II, III:

- Sierpin.

- Survival.

- Zajęcia socjoterapeutyczne. Kształcenie umiejętności, rozwiązywanie konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych. sytuacjach

Grupa: IV, V, VI:

- Aniołowo.

- Zajęcia socjoterapeutyczne. Kształcenie umiejętności, rozwiązywanie konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych. sytuacjach.

8. Czwartek - 18.08.2022 r.

Grupa: I, II, III:

- Basen. 

- Zajęcia profilaktyczne. Umiejętność organizacji czasu wolnego bez używek i przemocy.

Grupa: IV, V, VI:

- Basen. 

- Zajęcia profilaktyczne. Umiejętność organizacji czasu wolnego bez używek i przemocy.

9. Piątek - 19.08.2022 r.

Grupa: I, II, III:

- Kino.

- Zajęcia profilaktyczne. Wyrabianie nawyku troski i poszanowania mienia własnego, jak i innych..

- Podsumowanie półkolonii (rozdanie dyplomów i upominków).

Grupa: IV, V, VI:

- Kino.

- Zajęcia profilaktyczne. Wyrabianie nawyku troski i poszanowania mienia własnego, jak i innych.

- Podsumowanie półkolonii (rozdanie dyplomów i upominków).

Wszystkim uczestnikom życzymy udanego wypoczynku.

*Kierownik półkolonii zastrzega sobie prawo zmiany programu.