• Z życia szkoły_11.jpg
 • Z życia szkoły_12.jpg
 • Z życia szkoły_13.jpg
 • Z życia szkoły_14.jpg
 • Z życia szkoły_15.jpg
 • Z życia szkoły_16.jpg
 • Z życia szkoły_17.jpg
 • Z życia szkoły_18.jpg
 • Z życia szkoły_19.jpg
 • Z życia szkoły_20.jpg
 • Z życia szkoły_21.jpg
 • Z życia szkoły_22.jpg
 • Z życia szkoły_23.jpg
 • Z życia szkoły_24.jpg
 • Z życia szkoły_25.jpg
 • Z życia szkoły_26.jpg
 • Z życia szkoły_27.jpg

Nasza szkoła uczestnikiem projektu krajowego „Szkoła dostępna dla wszystkich”

P. Pudłowska - Różycka

Szkoła Dostępna Dla WszytkichInstytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  z uczelniami i organizacjami pozarządowymi realizują projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych,) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci/uczniów, rodziców, nauczycieli).

Projekt dostarcza narzędzi pomocnych w prowadzeniu zajęć wychowawczo-specjalistycznych, w tym integracyjnych, zapewniających poczucie wspólnoty wśród dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oraz dbałość o budowanie przyjaznego klimatu w klasie/szkole w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i uczniów.

Nasza szkoła jest uczestnikiem tego projektu, dzięki temu mamy możliwość darmowych, anonimowych konsultacji ze specjalistami.

Obszary, które obejmuje projekt, to: psychiatria, pomoc psychologiczno – pedagogiczna (w tym: psychoterapia, psychoterapia uzależnień) i psychologia kliniczna, wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży, prawne aspekty procesu kształcenia specjalnego, technologie wspomagające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób z doświadczeniem migracji.

Konsultacje są dostępne dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów zainteresowanych uzyskaniem porady na temat niepokojących zachowań dzieci i uczniów, problemów zawodowych, relacji z dziećmi, trudnych emocji i innych kwestii. Jeśli są państwo zainteresowani darmowymi konsultacjami prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym. 

Link do projektu: tutaj...

Szkoła Dostępna Dla Wszytkich_1.jpg Szkoła Dostępna Dla Wszytkich_2.jpg Szkoła Dostępna Dla Wszytkich_3.jpg